Facebook marketing obejmuje głównie działania związane z tworzeniem reklamy i zdarzeń sponsorowanych na Facebooku, z ustalaniem budżetu kampanii. Na początku należy wybrać stronę do promowania, a następnie określić cel. Może nim być wypromowanie postów na fanpage’u, pozyskanie większej ilości poślubień strony czy też stworzenie reklamy strony, produktu lub zdarzenia sponsorowanego.

Facebook marketing

Facebook marketing

Facebook marketing to także proces opracowywania reklamy, wymyślenie nagłówka, tekstu reklamy oraz wstawienie interesującej fotografii. Działania w zakresie facebook marketing będą skuteczniejsze przy stworzeniu czterech różnych reklam i zbadaniu ich skuteczności. Kolejnym etapem działań facebook marketing jest wybór grupy docelowej przez określenie parametrów tj. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, zainteresowania, wykształcenie, praca, status związku. Następnie należy określić walutę, kraj pochodzenia posiadacza konta, strefę czasową i ustalić czas wyświetlania reklamy oraz budżetu kampanii. Budżet można ustalić indywidualnie i kontrolować go, jednak im większy budżet, tym szerszy jest zasięg kampanii. W przypadku wykorzystania dziennego budżetu kampanii na dany dzień, reklamy i zdarzenia sponsorowane zostaną zatrzymane.

Facebook marketing posługuje się także pojęciami CPM i CPC. CPM jest kosztem 1000 wyświetleń, co oznacza płacenie użytkownikom za wyświetlanie reklamy. Reklama pokazywana jest wybranym osobom, dzięki którym możliwe stanie się osiągnięcie celu. CPC jest kosztem kliknięcia, co oznacza płacenie za każdorazowe kliknięcie w reklamę lub zdarzenie sponsorowane. Reklama będzie prezentowana osobom, które najprawdopodobniej klikną w nią, ale jednocześnie nie będą skłonne reagować na post na fanpage’u czy dokonywać polubienia strony. Najlepiej byłoby uruchomić na okres tygodnia kampanię CPC i CPM i po tym czasie dokonać wyboru skuteczniejszej reklamy.