Skuteczność facebook marketing można mierzyć wieloma parametrami, np. ilością fanów, zasięgiem wirusowym, statystykami sprzedażowymi i analizy ROI, raportami z reklam. Ilość fanów nie jest jedynym parametrem sukcesu, gdyż jest on składową wielu czynników i nie jest zależny wyłącznie od jednego z nich.

Facebook marketing określa się marketingiem relacji, przy czym nie wszyscy branżowcy o tym pamiętają, skupiając się na pozyskiwaniu lajków. Duża, dobrze staregtowana grupa fanów jest odzwierciedleniem zasięgu komunikacji. Nie oznacza to automatycznie, że fakt ten przełoży się na sukces wizerunku i przywiązanie do marki. Równocześnie duża liczba fanów o cechach adekwatnych o danej marki to mocny fundament zwycięskiej kampanii.

Facebook marketing to nie tylko polubienie marki, ale wzbudzenie zaangażowania i stworzenie więzi. Stworzenie zasięgu to pozyskanie fanów, do których docierać będą komunikaty. Opierając się na zasięgu możliwe staje się zbudowanie zaangażowania społeczności w komunikację z marką. Zaangażowanie powinno wytworzyć trwałą więź fanów z marką. Fani mogą stać się darmowymi ambasadorami marki lub towaru. Facebook marketing powinien wpływać na świadomość fanów, czego efektem będzie utrwalony i pożądany wizerunek marki. Facebook marketing bez wpływu na świadomość fanów nie posiada wizerunku i wartości dla marki. Marka trwale zapisana w świadomości fanów, spowoduje dokonywanie wielokrotnych zakupów i wzrost nowych fanów z polecenia.

Facebook marketing to nie tylko zakup, ale także polecanie, wystawianie opinii, promowanie marki na profilach społecznościowych. O tym czy kampania facebook marketing zakończy się zwycięstwem można wnioskować tylko na podstawie wszystkich jej składowych.